ทัวร์ญี่ปุ่น EXCLUSIVE SPARKLING TOKYO 5 วัน 3 คืน (NRT11)
เริ่มต้น 28,900 บาท
ติดต่อสอบถาม

เดินทาง : กุมภาพันธ์-มีนาคม 2561

โอวาคุดานิ - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้ง ชินจูกุ โกเท็มบะ-โอไดบะ และ ไร่สตรอเบอร์รี่