ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ BEAUTIFUL RUSSIA MOSCO 5วัน 3คืน (TG91)
สินค้ายอดนิยม
39,900 บาท
  • วันที่อัพเดตล่าสุด : 16 มกราคม 2018 22:42
  • หมวดหมู่ : ทัวร์รัสเซีย
  • ยี่ห้อสินค้า : -
  • รหัสสินค้า : IG TG91 MAY-JUN18
  • สายการบิน: SCOOT AIRLINES
ติดต่อสอบถาม

เดินทาง 9-13, 23-27 พ.ค. , 30 พ.ค. -3 มิ.ย., 6-10 มิ.ย. 61         

 
เยือนเมืองหลวงศูนย์กลางของประเทศ เมืองมอสโคว์ ถ่ายรูปโบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในชื่อโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคที่สวยงามมากที่สุดในโลก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ ที่ IZMAILOVO MARKET ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk)  

บินหรู บินตรง สู่ประเทศรัสเซียโดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS